Klachten

Peuteropvang De Jonge Bevers wil een goede service bieden. Dat geldt ook als ouders een klacht hebben. Het is van belang dat u laat weten als u ergens niet tevreden over bent, zodat wij aan een goede oplossing kunnen gaan werken. Bovendien leert de organisatie van gegronde klachten.

Bij wie moet u zijn?

Voor een klacht over het reilen en zeilen op de peuteropvang kunt u terecht bij een van de houders van de peuteropvang. Een open en eerlijk gesprek maakt voor beide partijen duidelijk wat de klacht is en hoe die naar tevredenheid kan worden opgelost.
In de praktijk is gebleken dat het snelst een oplossing wordt gevonden als u een gesprek aangaat met de betreffende medewerkster.

U kunt uw klacht ook schriftelijk uiten middels het klachtenformulier.
Schriftelijke klachten moeten altijd ter attentie van Yvonne van der Wiel en Petra Otto, de houders van peuteropvang De Jonge Bevers, gesteld worden.
Een schriftelijk ingediende klacht zal altijd:

De ouder krijgt een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt. In het oordeel wordt een termijn vastgesteld waarbinnen eventuele maatregelen zijn gerealiseerd.

Externe klachten behandeling

Mocht u er met de interne klachten procedure niet uit komen dan kunt u een klacht met het klachtenformulier voorleggen bij de geschillencommissie Kinderopvang.

Bordewijklaan 46
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.de geschillencommissie.nl
070-31.053.10

©2013 De Jonge Bevers
[ Terug ]