Pedagogisch beleidsplan

Het pedagogisch beleidsplan biedt voor de pedagogische medewerksters duidelijkheid over wat we doen, waarom we het doen en het vormt één lijn voor het dagelijks functioneren.
Het pedagogisch beleidsplan zal regelmatig gebruikt worden tijdens overleggen en vergaderingen. Het pedagogisch beleidsplan wordt gebruik in het dagelijks werk en functioneren. Wat hebben we afgesproken en waarom doen wij het zo.

Voor u als ouder(s) geeft het pedagogisch beleidsplan inzicht in het reilen en zeilen op onze peuteropvang. In het beleidsplan en de werkplannen kunt u lezen hoe wij met uw peuter omgaan.
©2013 De Jonge Bevers
[ Terug ]