Beleidsplan veiligheid en gezondheid

Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe wij op onze peuteropvang werken met betrekking tot de volgende 6 onderwerpen:

 1. Een veilige omgeving
 2. Fyssieke veiligheid
 3. Sociale veiligheid
 4. Een gezonde omgeving
 5. Hygiene
 6. Mentorschap en intern begeleider
 7. Evaluatie beleidsplan
Ons doel is om aan de hand van de bovenstaande 6 onderwerpen uw peuter en onze pedagogische medewerksters en eventuele vrijwilligers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leef omgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen allerlei risico's met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico's.

Bij dit beleidsplan horen de volgende 6 bijlagen:

 1. Ongevallen registratie formulier
 2. Checklist meldcode kindermishandeling
 3. Stappenplan verbeterde Meldcode
 4. Afwegingskader meldcode
 5. Klachtenformulier
 6. Medicijnenverklaring

 7. ©2013 De Jonge Bevers
  [ Terug ]